Neidio i'r prif gynnwy

Sut mae rheoliadau coronafeirws yn effeithio ar nanis neu eu cyflogwyr.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Diogelwch a chadw pellter corfforol yn y cartref teuluol neu weithle arall

Os ydych eisoes yn defnyddio nani, rhaid i chi ystyried eich gofynion o ran gofal plant a’ch amgylchiadau teuluol. Rhaid i chi ddilyn y canllawiau cyfreithiol ynghylch cynnal pellter corfforol yn y gweithle. Rhaid i chi hefyd fod yn ymwybodol o risgiau posibl i unrhywun yn y gweithle hwnnw a allai ddeillio o ddefnyddio nani.

Cyflogi nani

Caiff unrhywun gyflogi nani yn ystod argyfwng y coronafeirws. Dylech ystyried anghenion eich teulu am ofal plant a’ch patrymau gwaith.

Gofal ychwanegol y dylech ei gymryd wrth ofalu am blant yn eu cartrefi

Dylech ddilyn cyngor y Llywodraeth ar y coronafeirws

Rhaid i chi wneud y canlynol:

  • Golchi’ch dwylo yn aml, am o leiaf 20 eiliad (yn enwedig pan fyddwch yn cyrraedd y gwaith ac yn dychwelyd adref)
  • Defnyddio lliain ar wahân i sychu’ch dwylo (peidiwch â rhannu lliain ag aelodau’r teulu na’r plentyn rydych yn gofalu amdano)
  • Cynnal pellter corfforol i’r graddau pellaf posibl ag aelodau’r teulu ac eraill nad ydych yn gofalu amdanynt
  • Ni ddylech fynd i’r gwaith os oes gennych chi, neu unrhywun yn eich cartref eich hun, symptomau COVID-19, yn hytrach rhaid i chi hunanynysu

Aelwydydd sy’n hunanynysu neu os yw unigolyn yn cael ei warchod

Ni ddylech weithio ar aelwyd sy’n hunanynysu neu’n gwarchod rhywun. Cewch roi gofal plant mewn argyfwng os yw plentyn ifanc yn mynd i gael ei adael heb ofal. Os ydych chi a’r teulu’n cytuno ar hyn, rhaid i chi a’r teulu ddilyn cyngor y Llywodraeth ar amddiffyn eich hun ac eraill.

Nanis sy’n byw gyda theulu

Dylech ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ynghylch aros gartref a chadw pellter cymdeithasol

Cyllid gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol a phlant sy’n agored i niwed

Ni does modd i nanis gael cyllid gan Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws (C-CAS)

Cymorth ariannol i nanis os nad ydynt yn gallu gweithio

Gallwch edrych ar gynlluniau cefnogaeth ariannol y Llywodraeth am gymorth.

Er enghraifft, gall eich cyflogwr wneud cais i’r Cynllun Cadw Swyddi yn ystod cyfnod y Coronafeirws a’ch rhoi ar ffyrlo. Rhaid ichi fod wedi’ch cyflogi ganddo ar neu gyn 19 Mawrth 2020.