Neidio i'r prif gynnwy

Nid oes digon o dystiolaeth bod fitamin D yn helpu i ddiogelu rhag y coronafeirws. Ein cyngor yw y dylid cymryd atchwanegiadau yn ystod y gaeaf i helpu iechyd yr esgyrn a’r cyhyrau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae cymryd atchwanegiadau fitamin D yn ystod misoedd y gaeaf yn helpu’r esgyrn a’r cyhyrau

Mae fitamin D yn helpu i gadw ein esgyrn, ein dannedd a’n cyhyrau yn iach.

Mae ein cyrff yn gwneud fitamin D o olau'r haul ar ein croen pan fyddwn ni tu allan. Gallwn gael ychydig bach o fitamin D o fwydydd fel pysgod olewog (eog, mecryll, sardîns), cig coch a wyau.

Ond, ni allwn gael yr holl fitamin D sydd ei angen arnom o’n deiet, ac yn ystod misoedd y gaeaf nid yw’r haul yn ddigon cryf. Rydym yn argymell cymryd atchwanegiad 10 microgram o fitamin D yn ddyddiol o fis Hydref hyd at fis Mawrth.

Fitamin D a’r coronafeirws

Mae rhai adroddiadau bod fitamin D yn lleihau’r risg o’r coronafeirws. Ond nid oes digon o dystiolaeth ar hyn o bryd i ddangos bod cymryd fitamin D yn atal neu’n trin y coronafeirws.

Eleni, mae’n bwysig cymryd 10 microgram o fitamin D bob diwrnod rhwng mis Hydref a dechrau mis Mawrth, oherwydd mae’n bosibl y byddwch wedi treulio mwy o amser tu fewn nag arfer. Bydd hyn yn helpu i gadw eich esgyrn a’ch cyhyrau yn iach.

Gallwch brynu atchwanegiadau fitamin D neu ddiferion fitamin sy’n cynnwys fitamin D (ar gyfer plant dan 5 oed) yn y rhan fwyaf o fferyllfeydd ac archfarchnadoedd.

Gall menywod a phlant sy’n gymwys ar gyfer y cynllun Cychwyn Iach (nhs.uk) (Saesneg yn unig) gael fitaminau am ddim.

Gall cymryd gormod o fitamin D fod yn niweidiol – peidiwch â phrynu mwy na defnyddio mwy nag sydd ei angen arnoch. Os nad ydych yn siŵr, dylech gysylltu â’ch meddyg a dilyn y cyngor hwnnw.