Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi yn cynghori a rhoi diweddariadau ar dueddiadau a datblygiadau newydd. Mae’r rhain yn cynnwys nodi cryfderau a chyfleoedd.

Mae'r cyngor yn canolbwyntio ar bedair thema i wella arloesi yng Nghymru.

Arloesi a arweinir gan y sector cyhoeddus

  • cynyddu arloesi mewn gwasanaethau cyhoeddus
  • rhoi mwy o gyfleoedd i fusnesau greu datrysiadau arloesol ar gyfer y sector cyhoeddus

Cydweithio

  • gwella ein rhan ni o gyllid grant y DU ac Ewrop
  • hyrwyddo Cymru fel partner cysylltiedig a gwerthfawr ar gyfer cydweithio ar brosiectau arloesi
  • hyrwyddo cydweithio ar draws y sectorau

Lles cenedlaethau'r dyfodol

  • edrych ar dueddiadau a phatrymau fydd yn dylanwadu ar sut yr ydym yn byw, gweithio a dysgu yn y dyfodol

Corff Arloesi Cenedlaethol

  • adeiladu ar y posibilrwydd o gorff newydd
  • rhoi dadansoddiad manwl o gwmpas a phosibilrwydd o sefydlu corff arloesi a chreadigol
  • corff fyddai'n gweithio ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat

Rhannu’r dudalen hon