Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r cyngor yn cynnwys pobl o'r llywodraeth, addysg uwch a busnesau.

 • Ms Kellie Beirne, Cyfarwyddwr, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: cyd-gadeirydd
 • Mr David Notley, Impact Innovation: cydgadeirydd
 • Yr Athro Sue Bale, Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Mr Andy Middleton, Sylfaenydd Gyfarwyddwr, Grŵp Tyf
 • Mr Steve Smith, cyn Gyfarwyddwr, Buddsoddiadau Mentrau Technoleg, Cyllid Cymru
 • Dr Helen Swygart, Rheolwr Gwella Gallu, Qioptiq
 • Dr Ian Brotherston, Pennaeth Strategaeth Arloesi'r Sector Cyhoeddus, Innovate UK
 • Mr Rob Ashelford, Pennaeth y Lab, Nesta
 • Mr Rhys Thomas, Pennaeth Ymgysylltu a System Arloesi, Prifysgol Caerdydd
 • Yr Athro Kevin Morgan, Athro Llywodraethu a Datblygu, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd
 • Ms Claire Durkin, cyn Bennaeth, Gwyddoniaeth Fyd-eang, Arloesi a'r Economi Wybodaeth, yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol
 • Ms Carol Bell, Cyfarwyddwr Anweithredol, Banc Datblygu Cymru

Rhannu’r dudalen hon