Dr Wendy Ewart PhD MBE

Cyn Ddirprwy Brif Weithredwr a Phennaeth Strategaeth, Cyngor Ymchwil Feddygol, ac mae bellach yn Ymgynghorydd Gwyddorau Biofeddygol.

Roedd Dr Wendy Ewart PhD MBE yn Ddirprwy Brif Weithredwr ac yn Bennaeth Strategaeth y Cyngor Ymchwil Feddygol (DU) tan 2014, ac yn flaenorol, mae wedi gweithio yn y Coleg Ymerodrol, Llundain ac i Ymddiriedolaeth Wellcome. Bellach, mae'n cadeirio Panel Gwerthuso Annibynnol Sêr Cymru II ar gyfer Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid yn y rhaglen.