Neidio i'r prif gynnwy
Athro Tim Jones

Prifathro, Prifysgol Warwick

Ers mis Medi 2016, mae Tim Jones wedi bod yn Brofost ac yn Ddirprwy Brifathro ym Mhrifysgol Birmingham. Cyn hynny roedd yn Athro Cemeg ym Mhrifysgol Warwick. Mae ei waith ymchwil yn canolbwyntio ar nodweddion arwynebau a haenau tenau amrywiaeth eang o ddeunyddiau electronig datblygedig, y gellir eu cymhwyso mewn meysydd megis ffotofoltaeg.

Mae wedi cyhoeddi dros 300 o bapurau, mae ganddo h-mynegai o 50 ac mae 50 o fyfyrwyr wedi ennill doethuriaeth o dan ei arweiniad. Tra oedd ym Mhrifysgol Warwick, gwnaeth Tim ymgymryd â nifer o swyddi arweinyddiaeth uwch. Roedd yn Brofost Dros Dro yno yn 2016 a chyn hynny bu'n Ddirprwy Is-ganghellor ar gyfer Gwyddoniaeth, Peirianneg a Meddygaeth (2013-15), yn Ddirprwy Is-ganghellor ar gyfer Ymchwil, Trosglwyddo Gwybodaeth ac Ymgysylltu â Busnesau (2011-13) ac yn Gadeirydd y Gyfadran Wyddoniaeth (2010-11).

Ef oedd arweinydd sefydliadol cyflwyniad llwyddiannus iawn Warwick i REF 2014 ac roedd yn Gyfarwyddwr ar Sefydliad Alan Turing, sydd yn y Llyfrgell Brydeinig. Ar hyn o bryd, mae'n aelod o'r Cyngor yn y Cyngor Ymchwil Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC).

Rhannu’r dudalen hon