Neidio i'r prif gynnwy
Dr Dame Sue Ion DBE OBE FRS FREng

Athro Gwadd, y Coleg Imperialaidd

Y Fonesig Sue yw Llywydd Anrhydeddus Academi Sgiliau Cenedlaethol y DU ar gyfer Niwclear. Roedd yn Gadeirydd Bwrdd Cynghori'r DU ar Ymchwil i Arloesedd ym maes Niwclear (NIRAB) tan fis Mawrth 2017. Mae'n cynrychioli'r DU ar sawl pwyllgor adolygu a goruchwylio rhyngwladol ar gyfer y sector niwclear gan gynnwys Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg Euratom yr Undeb Ewropeaidd a gadeiriodd rhwng 2012 a 2018. Y Fonesig Sue yw Cadeirydd y Bwrdd Cynghori ar Wyddoniaeth Labordy Niwclear Cenedlaethol Canada.

Treuliodd Dr Ion 27 o flynyddoedd gyda'r British Nuclear Fuels Ltd., gan ddod yn Brif Swyddog Technoleg ym 1992. Cyflawnodd y swydd honno hyd nes i'r cwmni ddod i ben yn 2008.

Roedd yn Aelod o Gyngor Gwyddoniaeth a Thechnoleg y DU rhwng 2004 a 2011. Roedd yn un o’r Gyfarwyddwyr Anweithredol ar Fwrdd Labordy Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch y DU rhwng 2006 a 2014. Mae wedi bod yn aelod o Banel Cynghori Technegol Swyddfa dros Reoli Niwclear y DU ers mis Medi 2014. 

Roedd yn Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd Prifysgol Manceinion (2004-2018) ac mae bellach yn aelod o Fwrdd Prifysgol Canolbarth Swydd Gaerhirfryn. Mae'n Athro Gwadd yng Ngholeg Imperialaidd Llundain. Mae'n Gymrawd yr Academi Frenhinol Peirianneg, yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol ac yn Aelod Estron Academi Genedlaethol Peirianneg yr Unol Daleithiau.

Rhannu’r dudalen hon