Neidio i'r prif gynnwy
Yr Athro Syr Robin Williams CBE FLSW HonFInstP FRS

Cyn Is-ganghellor Prifysgol Abertawe.

Roedd Robin Williams yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac roedd am gyfnod hir yn Gadeirydd ei Bwyllgor Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu tan 2018. Cyn ei gyfnod fel Is-ganghellor Prifysgol Abertawe (1994-2003), roedd Robin yn Bennaeth yr Adran Ffiseg ac Astronomeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei ymchwil wedi hoelio sylw ar ffiseg lled-ddargludyddion, dyfeisiau electronig uwch, a nanotechnoleg.

Mae wedi gwasanaethu mewn cyfarfodydd grwpiau cynghori gweinidogol ar gyfer datblygu'r economi ac addysg yng Nghymru. Chwaraeodd rôl allweddol yn y broses o sefydlu addysg Gymraeg y Coleg Ffederal (y Coleg Cymraeg Cenedlaethol bellach). Cafodd ei urddo'n farchog yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2019 am wasanaethau i addysg uwch, ymchwil a'r Gymraeg.

Yn aelod o Gyngor Cynghori cyntaf Cymru ar Wyddoniaeth ac yn gweithredu fel ei Gadeirydd ar adegau (2010-15), fe'i penodwyd yn Gadeirydd yr Ail Gyngor rhwng 2015 a 2018. Mae'n dal i fod yn aelod o Gyngor Cynghori Cymru ar Arloesi. Mae'n un o gyd-sylfaenwyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru a gwasanaethodd ar Gyngor y Gymdeithas am sawl blwyddyn.