Athro Richard B. Davies FLSW

Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe

Mae Athro Richard B. Davies wedi bod yn Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe er mis Hydref 2003. Cyn hynny, roedd yn Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Caerhirfryn ac yn Athro Ystadegau Cynhwysol. Mae wedi cyhoeddi am ystadegau mewn ystod anarferol o amrywiol o ddisgyblaethau ac mae wedi gweithio'n eang gyda diwydiant.