Neidio i'r prif gynnwy
Yr Athro Syr Leszek Borysiewitz DL FRS FRCP FMedSci FLSW

Cadeirydd Cancer Research UK a chyn Is-ganghellor Prifysgol Caergrawnt

Daeth Syr Leszek yn Gadeirydd Cancer Research UK ychydig cyn ymddeol fel Is-ganghellor Prifysgol Caergrawnt. Yn y gorffennol, bu’n Brif Weithredwr Cyngor Ymchwil Feddygol y DU (MRC0 ac yn Bennaeth y Gyfadran Feddygol ac yna'n Ddirprwy Bennaeth Coleg Imperialaidd Llundain. Roedd yn gyfrifol am lywio gwaith academaidd a gwyddonol y sefydliad yn gyffredinol, yn enwedig datblygu ymchwil ryngddisgyblaethol rhwng peirianneg, y gwyddorau ffisegol a biomeddygaeth. Yn ystod ei amser yn y Coleg, roedd yn un o Lywodraethwyr y Wellcome Trust; yn Gadeirydd Panel Gwobrau Hyfforddiant Academaidd Integredig Cydweithredu ar Ymchwil Glinigol y DU ac yn Gadeirydd Panel Asesu Panel A Ymarfer Asesu Ymchwil Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr.

Cafodd ei urddo'n farchog fel rhan o Anrhydeddau Blwyddyn Newydd 2001 am ei gyfraniad at addysg feddygol ac am ei waith ymchwil i ddatblygu brechiadau, gan gynnwys gwaith tuag at greu brechiad yn erbyn canser ceg y groth. Ar hyn o bryd, mae'n Ymddiriedolwr Prifysgol Dechnegol Nanyang, Singapôr ac yn Aelod o Fwrdd Ymchwil ac Arloesi'r DU (UKRI). Mae’n un o gyd-sylfaenwyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru.