Athro Laurence Eaves CBE FRS FLSW

Prifysgol Nottingham a Phrifysgol Manceinion

Mae Laurence Eaves yn Athro yn Ysgolion Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgolion Nottingham a Manceinion. Mae'n ymchwilio i nodweddion electronig ac optegol deunyddiau a dyfeisiau lled-ddargludo, gan gynnwys graffen. Mae wedi gwasanaethu ar Is-Baneli Ffiseg Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr ar gyfer yr Ymarfer Asesu Ymchwil (2008) a'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2014) ac ym mhwyllgorau niferus y Gymdeithas Frenhinol ac Ymddiriedolaeth Leverhulme.