Kevin Bygate

Prif swyddog gweithredol, SPECIFIC

Mae Kevin Bygate yn Beiriannydd Siartredig ac mae wedi cyflawni nifer o swyddi uwch mewn diwydiant, gan gynnwys rheolaeth gyffredinol, datblygiad busnes, dylunio, prosiectau cyfalaf, peirianneg ac arloesi. Mae'r gweithgareddau hyn wedi rhychwantu set amrywiol o segmentau'r farchnad, gan gynnwys adeiladu i gynhyrchu pŵer a phacio. Fe'i penodwyd yn Brif Swyddog Gweithredol SPECIFIC yn 2011 ac mae wedi bod yn rhan allweddol o'r broses o ysgogi gweledigaeth 'Adeiladau fel Gorsafoedd Pŵer': model trawsnewidiol ar gyfer ynni dosbarthedig a lleihau'r galw.

Mae Kevin yn teimlo'n angerddol am y ffordd y gall 'rhagoriaeth wyddonol' ac arloesi ysgogi twf economaidd a chreu cyfoeth. Mae Kevin yn aelod o Banel Sector Ynni a'r Amgylchedd Cymru ac roedd yn aelod o'r CCWC cyntaf.