Neidio i'r prif gynnwy
Kellie Beirne

Prif Weithredwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Penodwyd Kellie Beirne yn Brif Weithredwr Bargen Ddinesig Prifddinas Caerdydd yng nghanol 2018. Mae'r Fargen Ddinesig yn rhaglen £1.28 biliwn sy'n darparu swyddi a thwf o ran gwerth ychwanegol gros ac mae deg awdurdod lleol yn Ne Cymru yn ymwneud â hi. Symudodd o'i swydd fel Dirprwy Brif Weithredwr a Phrif Swyddog Menter Cyngor Sir Mynwy lle y cafodd enw da am fod yn arloesol ac am gyflwyno dulliau arloesol o weithio a ddeilliwyd yn aml o'r sector preifat, i'r byd cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus.

Mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Arloesi a Menter ac yn Brif Swyddog Adfywio a Diwylliant Cyngor Sir Mynwy. Cyn hynny, ymgymerodd â rolau mewn Cymdeithas Dai yn Ne Cymru ac ym maes polisi tai awdurdod lleol.

Mae Kellie yn Gyd-gadeirydd Cyngor Cynghori Cymru ar Arloesi ac mae wedi bod yn un o Ysgolheigion Arloesi Tywysog Cymru.

Rhannu’r dudalen hon