Neidio i'r prif gynnwy
Katherine Bennett OBE

Uwch Is-lywydd, Airbus UK

Ers canol 2017, mae Katherine Bennett wedi arwain Airbus UK ac mae’n adrodd yn ôl i Brif Swyddog Gweithredol Airbus Global, Tom Enders. Mae wedi gweithio i Airbus am 13 mlynedd. Arferai fod yn Uwch Is-lywydd y cwmni, gan arwain ar gysylltiadau allanol a strategaethau yn y DU. Mae wedi gweithio yn y maes cyfathrebu ac wedi treulio sawl blwyddyn yn gyfrifol am faterion cyhoeddus byd-eang ym mhencadlys Airbus yn Toulouse, Ffrainc. Cyn hynny, bu'n gweithio i General Motors UK, lle arweiniodd ar faterion llywodraethol. Cyn ei chyfnod yno, gweithiodd Katherine i gwmni cysylltiadau cyhoeddus Hill and Knowlton yn Llundain.

Rhoddwyd OBE i Katherine fel rhan o Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2004 am ei gwasanaeth i'r diwydiant ac i elusennau. Mae wedi gwasanaethu ar amryfal fyrddau mentrau cyhoeddus/preifat a oedd yn hoelio sylw ar ddatblygiad economaidd rhanbarthau'r DU, gan gynnwys Partneriaeth Mentrau Lleol Gorllewin Lloegr. Bu hefyd yn Is-lywydd a oedd yn gyfrifol am Awyrofod ar y Cyngor Cymdeithas Masnach Awyrofod y DU a Chymdeithas Awyrofod Ewrop. Mae ynghlwm wrth Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU drwy weithredu fel Cadeirydd Grŵp Ymgysylltu Partneriaeth Twf y Sector Awyrofod.