Neidio i'r prif gynnwy
Syr John O'Reilly

Cyn Gyfarwyddwr Cyffredinol Gwybodaeth ac Arloesi Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau Llywodra eth y DU a chyn Is-ganghellor Prifysgol Cranfield

Gan ddechrau fel prentis yn y Sefydliad Radar Brenhinol, Malvern (1963-69) pan oedd yn fyfyriwr, cafodd radd BTech  ym Mhrifysgol Brunel, cyn  dod yn Ddarlithydd, yna'n Uwch-ddarlithydd ac yna'n Athro Peirianneg Electroneg ym Mhrifysgol Essex. Cafodd ei DSc ym Mhrifysgol Brunel ym 1991.

Roedd yn Bennaeth yr Ysgol Peirianneg Electroneg a Systemau Cyfrifiadurol yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru (Prifysgol Bangor bellach), lle y cyflawnodd ei ddoethuriaeth. Ar ôl bod yn Brif Gymrawd Ymchwil y British Telecom Labs rhwng 1993 ac 1994, roedd yn Athro Telathrebu rhwng 1994 a 2001 yng Ngholeg Prifysgol Llundain (gan arwain ei Adran Electronig a Pheirianneg Trydanol o 1997 ymlaen). Aeth yn ei flaen i fod yn Brif Weithredwr Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) ac yna, rhwng 2006 a 2013, ef oedd  Is-Ganghellor Prifysgol  Cranfield.

Rhoddwyd Medal J J Thompson iddo yn 2004 ac yna cafodd ei urddo'n farchog fel rhan o Anrhydeddau Blwyddyn Newydd 2007. Ar ôl ei gyfnod yn Cranfield, daeth yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Gwybodaeth ac Arloesi yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (2013-15).Mae wedi bod yn Gadeirydd NICC Ltd ers 2015. (yn datblygu safonau rhyngweithredu ar gyfer holl rwydweithiau cyfathrebu cyhoeddus y DU). Mae hefyd yn Athro Gwadd yng Ngholeg Imperialaidd Llundain ac yn Gadeirydd y Cyngor Ymchwil Gwyddoniaeth a Pheirianneg (SERC) yn Singapôr. Mae hefyd yn ymgymryd â sawl rôl anweithredol a chynghorol, ac yn ddi-dâl.