Athro John Hughes FLSW

Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor

Mae Athro John G. Hughes wedi bod yn Is-Ganghellor Prifysgol Bangor er 2010. Mae'n wyddonydd Cyfrifiadur, ac yn flaenorol, mae wedi cyflawni nifer o swyddi uwch mewn prifysgolion yn Iwerddon, yn fwyaf diweddar fel ail Lywydd Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth o 2004. Mae'n eistedd ar fyrddau nifer o sefydliadau o'r sector cyhoeddus a phreifat ac mae ganddo gysylltiadau rhyngwladol helaeth yn Ewrop, UD ac Asia.