Neidio i'r prif gynnwy
Yr Athro y Fonesig Xiangqian (Jane) Jiang DBE DSc FREng

Cyfarwyddwr Hwb Mesureg y Dyfodol, y Ganolfan Mesureg Fanwl Gywir, Prifysgol Huddersfield ac Athro Mesureg Fanwl Gywir, Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Huazhong, Tsieina

Cafodd y Fonesig Jane Jiang ei DBE fel rhan o Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2017 am ei henw da ledled y byd am ei gwaith mesureg, sef gwyddoniaeth mesur, ac am ei chyfraniad gwerthfawr at waith peirianneg a gweithgynhyrchu uwch ym Mhrydain.

Bu'n rhaid iddi weithio mewn ffatri fysiau am 20 mlynedd ond symudodd o'r llinell gynhyrchu i weithio yn y labordy mesureg oherwydd ei gallu gwyddonol. Llwyddodd i ddringo’r ysgol, gan addysgu peirianneg a mathemateg iddi hi ei hunan gyda'r nos, drwy hunan-addysg ac ysgol nos. 
Ar ôl cael ei gwrthod gan brifysgolion am 20 mlynedd, roedd ei chanlyniadau i'r Arholiadau Cenedlaethol ar gyfer Derbyn Graddedigion mor dda ym 1990, caniatawyd iddi fynd yn syth i wneud gradd meistr ym Mhrifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Huazhong. Aeth yn ei blaen i wneud ei doethuriaeth ac ym 1999, enillodd y wobr am draethawd estynedig gorau'r ddegawd yn Tsieina.

Daeth i Brydain yn 38 oed gan ddod yn beiriannwr ymchwil ym Mhrifysgol Birmingham. Symudodd ym 1998 i Brifysgol Huddersfield a ddaeth yn gartref i'r Ganolfan ar gyfer Technolegau Manwl Gywir. Yn 2003, fe'i penodwyd yn Athro. Yn 2006, derbyniodd wobr teilyngdod Ymchwil Wolfson y Gymdeithas Frenhinol; gwobr Lloyds TSB a roddir i fenywod eithriadol o lwyddiannus ac fe'i cyflwynwyd i'r Frenhines fel rhywun sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at fywyd cenedlaethol yn ystod y flwyddyn. Fe'i gwnaed yn Gymrawd yr Academi Frenhinol Peirianneg yn 2012, cafodd Fedal Syr Harold Hartley gan y Sefydliad Mesur a Rheolaeth, ymhlith gwobrau eraill wedi hynny, ac yna cafodd gadair athro gan yr Academi Frenhinol Peirianneg yn 2016.

Mae wedi cyhoeddi dros 430 o bapurau, mae'n awdur neu'n gyd-awdur wyth llyfr ac mae ganddi sawl patent ym maes gwyddoniaeth mesur a metroleg.