Neidio i'r prif gynnwy
Athro Sir Ian Diamond DL FBA FRSE FAcSS

Cadeirydd Plan International UK a chyn Brif a Dirprwy Ganghellor Prifysgol Aberdeen

Tan 2018, Syr Ian oedd Prif a Dirprwy Ganghellor Prifysgol Aberdeen. Cyn hynny, roedd yn Brif Swyddog Gweithredol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yn ogystal ag yn Gadeirydd Grŵp Gweithredol Cynghorau Ymchwil y DU.

Mae gan Syr Ian gefndir academaidd o weithio fel economegydd ac ystadegydd, a phrofiad o gynghori llywodraethau ar draws y DU. Yn ddiweddarach, cynhaliodd adolygiad o gyllid prifysgolion yng Nghymru ar gyfer Llywodraeth Cymru ('Adolygiad Diamond'). Yn flaenorol, adolygodd effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn y sector addysg uwch ar gyfer Universities UK ac mae wedi gwneud gwaith ymchwil eang mewn gwledydd incwm isel. 

Cafodd ei urddo'n farchog fel rhan o Anrhydeddau Blwyddyn Newydd 2013 am ei wasanaeth i'r gwyddorau cymdeithasol ac addysg uwch.

Mae'n Gadeirydd Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (ac yn ddyfarnwr pêl-droed cymwysedig), yn Gadeirydd Coleg Addysg Bellach Caeredin ac yn Aelod o Fwrdd Ymchwil ac Arloesi'r DU. Mae hefyd yn ymgymryd â sawl rôl anweithredol arall, gan gynnwys fel Aelod o Fwrdd Prifysgol Abertawe a Dirprwy Gadeirydd a Chadeirydd Pwyllgor Archwilio Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a'r Colegau (UCAS). Ers mis Awst, Syr Ian yw Cadeirydd y Pwyllgor Cynghori ar Nawdd Cymdeithasol.