Dr David A. A. Owen OBE

Cyn Brif Swyddog Gweithredol, MRC Technology Ltd., Cyfarwyddwr Anweithredol, Oxford Gene Technology IP Ltd. / Diagnostics for the Real World / Cadeirydd, Cronfa Bontio Gwyddorau Bywyd Cymru

Ar hyn o bryd, mae Dr David Owen yn gadeirydd Cronfa Bontio Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae wedi bod yn gweithio ym maes Ymchwil a Datblygu yn y diwydiant fferyllol, gan arwain gweithgarwch Trosglwyddo Technoleg yn ddiweddarach yn y Cyngor Ymchwil Feddygol o 1990 nes iddo ymddeol, lle y gwnaeth sicrhau tua £700 miliwn ar ffurf breindaliadau a thrwy werthu ecwiti. Mae'n Weithiwr Proffesiynol Trosglwyddo Technoleg Cofrestredig.