Skip to main content

Daeth Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru i ben yn 2018. Crëwyd Cyngor Ymgynghorol Gwyddoniaeth ac Arloesi Cymru yn ei le. Dym'ar rhai oedd yn aelodau.

2015 i 2018

Yr Athro Robin Williams (Cadeirydd) CBE FLSW HonFInstP FRS

Cyn Is-ganghellor, Prifysgol Abertawe.

Kevin Bygate CEng

Prif Swyddog Gweithredol, SPECIFIC.

Yr Athro Laurence Eaves CBE FRS FLSW

Athro, Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Nottingham a Phrifysgol Manceinion.

Yr Athro Bridget Emmett FLSW FRSB

Pennaeth Safle ac Arweinydd Maes Gwyddoniaeth ar gyfer Pridd yn y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg, Bangor.

Dr Wendy Ewart PhD MBE

Cyn-ddirprwy Brif Weithredwr a Phennaeth Strategaeth, Cyngor Ymchwil Meddygol, nawr yn Ymgynghorydd.

Yr Athro Chris Gaskell CBE MRCVS ARAgS

Cyn Is-ganghellor, Royal Agricultural University, llawfeddyg milfeddygol.

Yr Athro Tim Jones 

Profost ac is-brifathro, Prifysgol Birmingham. 

Dr David A. A. Owen OBE 

Cyn Brif Swyddog Gweithredol, MRC Technology Ltd. Yn ddiweddarach Cadeirydd, Cronfa Pontio Gwyddorau Bywyd Cymru.

Yr Athro Ole Petersen CBE, FLSW FMedSci MAE ML FRS

MRC Athro Ymchwil, Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd.

Yr Athro y Fonesig Jean Thomas DBE FLSW FMedSci MAE HonFRSB FRS

Canghellor Prifysgol Abertawe; cyn Lywydd Cymdeithas Frenhinol Bioleg a chyn Brifathro Coleg St. Catharine ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Yr Athro Christine Williams OBE

Cyfarwyddwr Bwyd, Amaethyddiaeth ac Iechyd, Prifysgol Reading. Athro Maeth Dynol, yn flaenorol Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Menter ac yna Ymchwil ac Arloesi.

Yr Athro Richard B. Davies FLSW

Is-ganghellor, Prifysgol Abertawe (aelod yn rhinwedd ei swydd).

Yr Athro John Hughes FLSW 

Is-ganghellor, Prifysgol Bangor (aelod yn rhinwedd ei swydd).

Yr Athro Colin Riordan FLSW 

Llywydd ac Is-ganghellor, Prifysgol Bangor (aelod yn rhinwedd ei swydd).

Yr Athro Christopher Thomas 

Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil, Prifysgol Aberystwyth (aelod yn rhinwedd ei swydd)

2010 i 2015

Yr Athro Chris Pollock (Cadeirydd) CBE, MA, PhD, DSc, FRAgS, CBiol, FIBiol

 Athro, Prifysgol Aberystwyth a chyn Bennaeth Sefydliad Glaswelltiroedd ac Ymchwil Amgylcheddol (IGER).

Paul Allen FRSA 

Cyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol, Canolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth.

Simon Bradley

EADS (nawr Airbus Space and Defence), Casnewydd.

Kevin Bygate CEng

Cyfarwyddwr Datblygu Busnes, Corus Colors, yna Prif Swyddog Gweithredol, SPECIFIC.

Syr Martin Evans FRS FMedSci

Llywydd, Prifysgol Caerdydd ar y pryd.

John Jeans CBE CEng

Cyn Ddirprwy Brif Weithredwr Phrif Swyddog Gweithredu, Cyngor Ymchwil Meddygol.

Yr Athro Chris Gaskell CBE MRCVS ARAgS  

Llywydd, Royal Agricultural College ar y pryd, Cirencester, Swydd Gaerloyw.

Dr, Athro ar y pryd Bridget Emmett FSB FLSW

Pennaeth Safle canolfan Ecoleg a Hydroleg, Bangor ar y pryd.

Yr Athro Tavi Murray FLSW

Arweinydd grŵp Rhewlifeg a Derbynnydd y Polar Medal.

Yr Athro Sian Hope OBE

Cyfarwyddwr Gweithredol Arloesi ac Athro Gwyddor Gyfrifiadurol, Prifysgol Bangor.

Dr Jim Houlihan PhD

Pennaeth Polisi Arloesi ar y pryd, UK Intellectual Property Office (UKIPO).

Rebecca Villis CPhys

UKIPO (daeth Rebecca Villis yn lle Dr Houlihan pan ymunodd ef â Llywodraeth Cymru ar secondiad).

Yr Athro Huw Beynon DSocSc ACSS

Athro Emeritws, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd.

Yr Athro Ole H Petersen CBE FRCP FMedSci FRS ML MAE

Prifysgol Caerdydd, Gwyddorau Biofeddygol.

Yr Athro Syr John Meurig Thomas FRS FREng FRSE

Athro Emeritws Adran a Gwyddor Deunyddiau a Meteleg, Prifysgol Caergrawnt.

Wendy Sadler MBE

Cyfarwyddwr Science Made Simple.

Yr Athro Ken Walters FRS

Athro Ymchwil Nodedig Sefydliad Mathemateg a Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth.

Yr Athro Robin Williams CBE FRS FInstP

Cyn Is-ganghellor, Prifysgol Abertawe.

Rhannu’r dudalen hon