Athro Colin Riordan FLSW

Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd

Mae Athro Colin Riordan wedi bod yn Llywydd ac yn Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd er 2012, ar ôl treulio cyfnod fel Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Essex o 2007. Mae wedi cyhoeddi yn helaeth ynghylch llenyddiaeth a diwylliant yr Almaen. Mae'n eistedd ar nifer o grwpiau ar lefel uchel, gan gynrychioli buddiannau Prifysgolion Cymru a'r DU, ac mae'n Is-Lywydd Prifysgolion y DU.