Athro Christopher J. Thomas

Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Prifysgol Aberystwyth

Mae Athro Chris Thomas yn Ddirprwy Is-Ganghellor ymchwil, gan gynrychioli Prifysgol Aberystwyth ar CCWC. Mae'n ecolegydd maes sydd wedi gweithio mewn mannau amrywiol yn flaenorol megis diffeithdiroedd, trofannau a'r arctig, yn ogystal â'r DU, ac ar ôl gweithio ym Mhrifysgol Durham, symudodd i fod yn Gadeirydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2007.