Neidio i'r prif gynnwy
Athro Christopher J. Thomas

Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi, Prifysgol Aberystwyth

Fel ecolegydd maes, mae wedi gweithio yn yr anialwch, mewn ardaloedd trofannol ac yn yr Arctig, yn ogystal â'r DU. Cafodd ei radd doethur mewn Sŵoleg ym Mhrifysgol Glasgow (1994) wrth astudio cigfrain a chynefinoedd yng ngorllewin ucheldir yr Alban. Ymunodd â Phrifysgol Durham fel darlithydd, ac yna'n uwch-ddarlithydd. Roedd ei waith ymchwil yn hoelio sylw ar gymhwyso gwybodaeth ddaearyddol ym maes ecoleg a deinameg gofodol poblogaethau, yn enwedig o ran fectorau clefydau.

Symudodd i Brifysgol Aberystwyth yn 2007 i fod yn Gadeirydd y Ganolfan Ymchwil Integredig i’r Amgylchedd Gwledig o ran Modelu Ecolegol. Yn 2013, fe'i penodwyd yn Gadeirydd Sŵoleg.

Mae'n dal i fod yn ymchwilydd brwd, gan arwain tîm sy'n mapio peryglon clefydau sy'n cael eu cludo gan fectorau ac sy'n gweithio yn y maes epidemioleg ofodol, gan ddefnyddio modelai mathemategol, synhwyro o bell a System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS), gan gynnwys astudio'r newid yn yr hinsawdd. Mae llawer o waith diweddar y grŵp wedi canolbwyntio ar falaria dynol yn Affrica. Mae'r ymchwil hon yn hynod ryngddisgyblaethol o ran ei natur. Mae tîm Chris yn cydweithio â meddygon, iechyd cyhoeddus, gwyddonwyr cymdeithasol, daearegwyr ffisegol, mathemategwyr a gwyddonwyr cyfrifiadurol. Mae wedi cyhoeddi dros 60 o bapurau ac wedi ennill gwobrau ymchwil gwerth cyfanswm o dros £12 miliwn.