Athro Christine Williams OBE

Cyfarwyddwr Bwyd, Amaethyddiaeth ac Iechyd, Prifysgol Reading

Mae Christine Williams yn Athro Maetheg Dynol ym Mhrifysgol Reading, ac yn flaenorol, bu'n Ddirprwy Is-Ganghellor dros Fenter ac yna, dros Ymchwil ac Arloesi yn y brifysgol honno. Mae ganddi brofiad helaeth ar bwyllgorau cynghori a pholisi y maent yn ymwneud â bwyd a maeth ac ar hyn o bryd, mae'n cadeirio Panel Strategaeth Diogelwch Bwyd y Pwyllgor Ymchwil Gwyddonol Bioleg a Biolegol (BBSRC).