Athro Chris Gaskell CBE MRCVS ARAgS

Cyn Is-Ganghellor, Prifysgol Amaethyddol Frenhinol

Mae'n Filfeddyg ac yn Is-Ganghellor y Brifysgol Amaethyddol Frenhinol, Cirencester tan fis Awst 2016. Mae'n ymddiriedolwr yr Ymddiriedolaeth Iechyd Anifeiliaid. Roedd yn aelod o'r CCWC cyntaf ac o'r herwydd, cadeiriodd y panel a fu'n adolygu'r dystiolaeth wyddonol dros waredu TB Buchol yng Nghymru ar gyfer Llywodraeth Cymru yn 2010-11.