Athro Bridget Emmett FLSW FRSB

Pennaeth Safle ac Arweinydd Maes Gwyddoniaeth Pridd, Canolfan Ecoleg a Hydroleg, Bangor

Mae'n bennaeth Canolfan Ecoleg a Hydroleg Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol ym Mangor, yn fio-geocemegydd ac yn wyddonydd ecosystemau. Roedd yn aelod o'r CCWC cyntaf ac o hynny, bu'n aelod o'r panel a wnaeth gynnal adolygiad o'r dystiolaeth wyddonol er mwyn gwaredu TB Buchol yng Nghymru, ac mae hi wedi gweithio gyda Defra er mwyn rheoli effeithiau llygredd aer ac mae'n ymwneud â phrosiectau ar y cyd ynghylch y newid yn yr hinsawdd, llygredd aer a rheoli tir yn yr Undeb Ewropeaidd ac UDA.