Neidio i'r prif gynnwy

Mae Cyngor Ymgynghorol Gwyddoniaeth ac Arloesi Cymru (CYGAC) yn adrodd i Brif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru (PYGC).

Mae’n rhoi cyngor annibynnol i’r PYGAC ar bolisïau gwyddoniaeth, busnes ac arloesi. Nid oes ganddo gyfrifoldebau statudol nac ariannol. Mae’r aelodau’n cynnwys academyddion, diwydianwyr ac unigolion sy’n gweithio ym maes ymchwil ac arloesi.

Mae’r Athro Peter Halligan a Syr John O’Reilly yn gyd-gadeiryddion. Mae CYGAC yn cyfarfod dwy i dair gwaith y flwyddyn, mewn gwahanol leoliadau. Caiff aelodau eu penodi am gyfnod cychwynnol o dair blynedd.  Rydym hefyd yn rhestru cyn aelodau.