Mae’n rhoi cyngor ar faterion gwyddoniaeth, technoleg, mathemateg a pheirianneg.

Cyfarfu’r Cyngor am y tro cyntaf ym mis Rhagfyr 2010 yn sgil penodi’r Prif Gynghorydd Gwyddonol i gynghori Llywodraeth Cymru ar faterion gwyddonol ar draws adrannau. Diben hyn oedd cynnig ystod o arbenigedd i gefnogi’r cynghorydd. Mae gan CCWC aelodau sydd ag arbenigedd masnachol yn ogystal ag arbenigedd academaidd mewn amrywiol bynciau.