Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Fel rhan o’n hymrwymiad covid, gall unrhyw un dros 16 oed gael cyngor a chefnogaeth am ddim i ddod o hyd i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

Mae gwefan Cymru’n Gweithio yn cynnig cyngor a chanllawiau. Os ydych yn chwilio am waith, neu mewn perygl o golli’ch swydd, mae’r cymorth yn cynnwys:

Gallwch gysylltu â gwasanaeth Cymru’n Gweithio i gael cyngor ac arweiniad drwy ffonio 0800 0284844, neu siarad â rhywun drwy we-sgwrs a chael rhagor o wybodaeth ar wefan Cymru’n Gweithio.

Rydym wedi addasu gwasanaeth Cymru’n Gweithio mewn ymateb i’r pandemig. Rydym yn parhau i gynnig cymorth drwy wasanaethau gwe-sgwrsio, tecstio a ffonio estynedig.