Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am gymwysterau galwedigaethol ar gyfer haf 2021.

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Ebrill 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae rhai cymwysterau galwedigaethol, megis Sgiliau Hanfodol a'r rhai mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant, ar gael yng Nghymru yn unig. Fodd bynnag, mae llawer o gymwysterau galwedigaethol a gymerir yng Nghymru hefyd yn cael eu cymryd yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Ar gyfer y rhain, rydym yn gweithio'n agos gyda'n cyd-reoleiddwyr (Ofqual yn Lloegr, a CCEA yng Ngogledd Iwerddon), i sicrhau bod profiad dysgwyr o'r cymwysterau yr un fath, waeth ble maent yn astudio. 

Ar 24 Mawrth, cyhoeddedd Ofqual ei Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol (VCRF) (Amodau, Gofynion a Chanllawiau) a fydd yn parhau i fod ar waith tan o leiaf 31 Awst 2021.  Byddwn yn cyhoeddi fersiwn o'r VCRF cyn bo hir a fydd yn berthnasol i gymwysterau a ddarperir yng Nghymru yn ystod yr un cyfnod. Bydd y VCRF yn disodli'r Fframwaith Rheoleiddio Arbennig a ddaeth i rym ar 6 Hydref 2020. 

Yn dilyn ei ymgynghoriad diweddar, mae Ofqual wedi rhoi eglurder ynghylch beth fydd y dull o asesu a dyfarnu'r gwahanol fathau o gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.  

Mae Ofqual wedi cyhoeddi teclyn egluro sy'n cynnwys gwybodaeth lefel uchel am y dull ar gyfer pob cymhwyster galwedigaethol, gan gynnwys y rhai sydd ar gael i ddysgwyr yng Nghymru. Bydd gwybodaeth fanylach ar y dulliau ar gyfer cymwysterau a fydd yn derbyn gradd a bennir gan y Ganolfan ar gael gan y cyrff dyfarnu dros gyfnod y Pasg. 

Mae’r dull o ddyfarnu cymwysterau galwedigaethol yr haf hwn yng Nghymru wedi'i gadarnhau. Mae rhagor o wybodaeth am gymwysterau penodol ar gael gan y cyrff dyfarnu perthnasol am y trefniadau manwl ar gyfer pob un o'u cymwysterau. Dylai athrawon gyfeirio at wefan eu corff dyfarnu i gael y diweddariadau diweddaraf.