Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar nifer y tystysgrifau a roddwyd ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau eraill ar gyfer Ionawr i Mawrth 2020.

Sefydliad: