Data ar yr amrywiaeth a'r nifer o dystysgrifau cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau eraill a roddwyd rhwng Hydref i Rhagfyr 2019.

Sefydliad: