Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar nifer y tystysgrifau a roddwyd ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau eraill ar gyfer Gorffennaf i Medi 2019.

Sefydliad: