Skip to main content

Data ar yr amrywiaeth a'r nifer o dystysgrifau cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau eraill a roddwyd rhwng Gorffennaf i Fedi 2019.

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi ar wefan Cymwysterau Cymru.

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373253

Rhannu’r dudalen hon