Neidio i'r prif gynnwy

Data sy’n astudio patrymau cymudo ar gyfer y rhai mewn cyflogaeth sy’n seiliedig ar brif swydd y person yn unig ar gyfer 2021.

Mae’r data yn dangos llifoedd cymudo o ardaloedd yng Nghymru i ardaloedd eraill (i fewn a thu allan o Gymru).

2020

Mae ymatebion ar gyfer lleoliad gwaith yn ymwneud â phatrwm gwaith arferol yr ymatebydd os nad oedd cyfyngiadau coronafeirws ar waith ar y pryd. Felly, nid yw’r data ar gyfer 2020 yn adlewyrchu patrymau cymudo gwirioneddol a welwyd yn ystod y pandemig.

2021

O fis Ionawr i fis Medi 2021, gofynnwyd i ymatebwyr ystyried lle fydden nhw’n gweithio fel arfer cyn pandemig Covid-19; rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2021 newidiodd y canllawiau i ofyn am eu patrwm ‘arferol’. Mae ymatebwyr a oedd ar ffyrlo wedi’u cynnwys ac wedi ateb yn seiliedig ar leoliad eu gweithle pe baent yn gweithio.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.