Neidio i'r prif gynnwy

Ein Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, sy’n pennu’r cyfeiriad ar gyfer gwaith datblygu yng Nghymru tan 2040.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Awst 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cymru’r Dyfodol: Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Senedd Cymru graffu ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft. Dyma’r dogfennau sy’n cael eu hystyried a dogfennau ategol. Mae adroddiad yr ymgynghoriad hefyd ar gael.

Paratoi Cymru’r Dyfodol

Mae proses ffurfiol ar gyfer paratoi Cymru’r Dyfodol, gan gynnwys casglu tystiolaeth a chynnwys y cyhoedd a rhanddeiliaid. Mae manylion y gwaith hwn i’w gweld yma.

Papurau esboniadol

Mae'r papurau esboniadol hyn yn pennu’r dystiolaeth cefnogodd drafft y FfDC.

 

Asesiadau Effaith

Mae paratoi Dyfodol Cymru wedi cael ei danategu gan asesiadau effaith gan gynnwys Gwerthusiad Cynaliadwyedd Integredig (GCI) ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARC).

Pwrpas y GCI yw sicrhau bod egwyddorion datblygu cynaliadwy yn cael eu hymgorffori yng Nghymru'r Dyfodol ar bob cam o'i baratoi.