Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o ddewisiadau o ran diffiniad gan nad oes un diffiniad o "Gymru Wledig" sy'n berthnasol i bob diben.

Un o'r cwestiynau cyffredin a ofynnir i'r Gyfarwyddiaeth Ystadegol yw "beth yw Cymru wledig?" Er bod y cwestiwn yn un syml, nid felly'r ateb. Mae iddo sawl agwedd. Mae sawl ffordd synhwyrol o ystyried yr hyn a olygir wrth "wledig". Nod y bwletin yw rhoi cyflwyniad i'r amryfal opsiynau sydd ar gael a'ch helpu i wneud penderfyniadau cytbwys am y math o ddiffiniad sy'n briodol ar gyfer gorchwyl penodol.

Fel man cychwyn ar gyfer ystadegau cyffredinol am bobl yn y "Gymru wledig", mae'r bwletin yn cynnwys cyflwyniad i ddiffiniad Ystadegau Gwladol o fath o anheddiad ac o gyd-destun yr anheddiad hwnnw.

Pwyntiau allweddol

  • Nid oes un diffiniad ar gael sy'n gymwys at bob diben. Mae llawer o opsiynau, a all fod yn fwy neu'n llai priodol o dan amgylchiadau gwahanol.
  • Yn benodol, bydd angen diffiniadau gwahanol o "wledig" wrth ystyried "pobl wledig", "tir gwledig", a "gweithgareddau gwledig".
  • Mae'n bosibl hefyd y bydd angen diffiniadau gwahanol gan ddibynnu a ydym, er enghraifft, am ystadegau disgrifiadol lle y mae rhywfaint o niwlogrwydd yn dderbyniol neu a ydym yn sôn am fecanweithiau cyllido lle nad ydyw.

Adroddiadau

Cymru wledig: diffiniadau a sut i ddewis rhwyg hwy
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 332 KB

PDF
Saesneg yn unig
332 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099