Neidio i'r prif gynnwy

Helpu pawb i elwa o dechnolegau digidol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydym yn gweithio i gyflawni cymdeithas ac economi clyfar, wedi'i chysylltu'n well drwy sicrhau bod pawb yng Nghymru yn gallu manteisio ar dechnolegau digidol, ac yn gwybod sut i'w defnyddio.

Darparu Cymru ddigidol

Cyflawni Cymru ddigidol yw ein cynllun i wneud Cymru yn genedl ddigidol. Mae ganddo 5 amcan:

  • cynhwysedd
  • sgiliau
  • economi
  • gwasanaethau cyhoeddus
  • seilwaith

Strategaeth TGCh ar gyfer y sector cyhoeddus

Rydym hefyd yn gweithio gyda'r proffesiwn TGCh i wneud gwasanaethau digidol yn haws eu cyrraedd i bawb. Mae ein strategaeth TGCh ar gyfer y sector cyhoeddus yn manylu ar hyn.

Ein hamcanion  yw:

  • cynyddu argaeledd a defnydd gwasanaethau cyhoeddus ar-lein
  • darparu gwasanaethau ar-lein sydd wedi'u cynllunio o amgylch anghenion defnyddwyr
  • datblygu'r seilwaith i gefnogi symud i wasanaethau cyhoeddus ar-lein
  • defnyddio technoleg yn fwy effeithiol ac effeithlon ar draws y sector cyhoeddus

Digidol yn gyntaf

Rydym yn cefnogi ac yn helpu'r sector cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau digidol ar-lein ardderchog i bobl a busnesau.

Mae ein cynllun gweithredu digidol yn nodi ein bwriad i arwain a gweithredu ym mhob agwedd ar ddatblygu a dylunio gwasanaethau digidol.