Neidio i'r prif gynnwy

Mae'n bwysig bod pawb yn gofalu am eu lles personol. Gallwch gael cymorth a chyngor gan y sefydliadau canlynol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cymorth ffermio

Mae cymorth ffermio yn cynnwys 3 elusen sy'n gweithio gyda'i gilydd, sy'n gallu cynnig cymorth. Gallwch ffonio Farming Help rhwng 9am ac 11pm bob dydd o'r flwyddyn:

  • 03000 111999

Ewch i Farming Help i gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn.

Y Rhwydwaith Cymunedau Fferm

Sefydliad gwirfoddol ac elusen yw’r Rhwydwaith Cymunedau Fferm. Mae'n cefnogi ffermwyr a theuluoedd o fewn y gymuned ffermio.

Gallwch ffonio 03000 111999 i siarad â rhywun.

Ewch i’r Rhwydwaith Cymunedau Fferm i gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn.

Sefydliad Fuddianol Amaethyddol Frenhinol (RABI)

Sefydliad Fuddianol Amaethyddol Frenhinol yn helpu pobl sy'n ffermio mewn trafferthion ariannol. Mae'n gweithredu ledled Cymru a Lloegr.

Ffoniwch y llinell gymorth am ddim ar 0808 2819490.

Ewch i wefan y Sefydliad Fuddianol Amaethyddol Frenhinol i weld sut y gallant eich cefnogi. Gallwch hefyd ebostio help@rabi.org.uk.

Cronfa Addington

Mae Cronfa Addington yn darparu cartrefi i deuluoedd sy'n ffermio:

  • gorfod gadael y diwydiant, heb fod unrhyw fai ar eu
  • trwy wneud hynny, byddant yn colli eu cartref

Cysylltwch â'r llinell gymorth ar 01926 620135.

Ymwelwch â Chronfa Addington i weld a allant eich helpu.

Sefydliad DPJ

Mae Sefydliad DPJ yn cefnogi pobl mewn cymunedau gwledig ag iechyd meddwl gwael. Mae'r gwasanaeth wedi'i anelu'n arbennig at ddynion yn y sector amaethyddol. Maent yn cynnig gwasanaeth cwnsela i ffermwyr:

  • yn eu cartref
  • drwy'r rhyngrwyd, neu
  • dros y ffôn

Gallwch ffonio 0800 587 4262, neu testun 07860 048799.

Ewch i Sefydliad DPJ i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y maent yn ei gynnig.

Mind Cymru

Mae Mind Cymru yn darparu cyngor a chymorth i unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl. Mae gwybodaeth ar gael am ble i gael help, meddyginiaeth a thriniaethau amgen.

Gallwch ffonio Mind Cymru rhwng 9am a 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc):

  • 0300 123 3393

Gallwch hefyd testun 86463, neu e-bostiwch info@mind.org.uk.
Ewch i Mind Cymru i gael gwybod mwy.

Samariaid

Gallwch gysylltu â'r Samariaid 24 awr y dydd, bob dydd.

Ffoniwch eu llinell gymorth am ddim ar 116123 i siarad â rhywun.

Rhannu’r dudalen hon