Skip to main content

Yn y canllaw hwn

2. Rhaglen targedu buddsoddiad mewn adfywio

Mae £100m ar gael o 2018 hyd at 2021. Rhennir y cyllid ar draws 4 rhanbarth:

  • y Gogledd (yn cynnwys 6 awdurdod lleol) £22m 
  • y Canolbarth (yn cynnwys 2 awdurdod lleol) £7m 
  • y De-ddwyrain (yn cynnwys 10 awdurdod lleol)  £44m 
  • y De-orllewin (yn cynnwys 4 awdurdod lleol)  £27m 

Pwy sy'n gymwys

Mae'r gronfa ar gael i awdurdodau lleol sy'n gallu gweithio gyda sefydliadau partner i ddatblygu prosiectau.

Rhannu’r dudalen hon