Neidio i'r prif gynnwy

3. Rhaglen adeiladu ar gyfer y dyfodol

Mae £54m ar gael o 2017 i 2022, £38m wedi’i ddarparu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).

Pwy sy'n gymwys

Mae'r gronfa ar gael i awdurdodau lleol sy'n gallu gweithio gyda sefydliadau partner i ddatblygu prosiectau.

Rhaid i’r prosiect fod yn ardal un o’r awdurdodau lleol canlynol:

 • Ynys Môn
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Blaenau Gwent
 • Caerffili
 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Gwynedd
 • Merthyr Tudful
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Sir Benfro        
 • Abertawe
 • Rhondda Cynon Taf
 • Torfaen

Rhannu’r dudalen hon