Neidio i'r prif gynnwy

5. Cronfa Cymunedau'r Arfordir

Y gronfa hon o £6 miliwn yw’r chweched swm a roddwyd i Gronfa Cymunedau Arfordirol Trawsnewid Trefi, i gefnogi datblygiad economaidd ardaloedd arfordirol, hyrwyddo swyddi cynaliadwy ac adfywio siopau a chanolfannau trefi arfordirol. Bydd y buddsoddiad hwn yn ei gwneud yn bosibl cyflwyno prosiectau gwerth £17 miliwn i gyd.

Gwahoddwyd ceisiadau yn ymwneud â chreu swyddi, gwarchod swyddi ac adfywio strydoedd a siopau mewn ardaloedd arfordirol. Am y tro cyntaf, mae hanner y cyllid wedi’i neilltuo’n benodol ar gyfer prosiectau canol trefi.

Bu 27 o brosiectau yn llwyddiannus o dan y cylch cyllid hwn, gan gynnwys: £223,300 ar gyfer Viva Port Talbot, £300,000 ar gyfer hyb celfyddydol a chymunedol Cwmni'r Frân Wen Cyf ym Mangor a £200,000 tuag at adfer Neuadd Marchnad Aberteifi.

Ymgeisiwch

Mae Rownd 6 y gronfa bellach wedi cau ar gyfer ceisiadau ac nid oes rowndiau newydd ar y gweill ar hyn o bryd.

Gwybodaeth bellach

Caiff y gronfa ei gweinyddu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Ewch i wefan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddarganfod mwy.