Neidio i'r prif gynnwy

4. Cronfa benthyciadau canol trefi

Mae’r gronfa yn fenthyciad di-log i leihau nifer y safleoedd/eiddo gwag.

Y Broses

Mae’r benthyciad yn cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan, ac nid oes modd iddynt ei ddefnyddio ar gyfer eu prosiectau eu hunain. Os byddwch yn cymryd benthyciad, rhaid i chi ei dalu yn ôl i’r awdurdod lleol o fewn 5 mlynedd.

Pan fydd y benthyciad wedi cael ei ad-dalu, gall yr awdurdod lleol ei ddefnyddio eto i ariannu benthyciadau newydd ac ail-fuddsoddi mewn prosiectau tebyg. Rhaid ei ail-fuddsoddi 3 gwaith dros 15 mlynedd.

Pwy sy'n gymwys

Ymgeiswyr posib:

  • cymdeithasau tai cymdeithasol
  • datblygwyr eiddo
  • landlordiaid preifat
  • busnesau