Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth i staff sy’n gofalu am blant mewn meithrinfa, crèche neu glwb y tu allan i oriau ysgol, a beth i’w wneud os cewch eich gosod ar ffyrlo.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os ydych yn gweithio mewn meithrinfa neu crèche neu os ydych yn helpu i warchod plant, ac na allwch weithio oherwydd y coronafeirws, mae’n bosibl bod cymorth ar gael ichi o 1 neu fwy o gynlluniau.

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws

Os na allwch weithio oherwydd y coronafeirws, mae’n bosibl bod cymorth ar gael i’ch cyflogwr i’ch cadw ar ei gyflogres, sef drwy’r cynllun ffyrlo.

Ewch i GOV.UK i wirio p’un a all eich cyflogwr fanteisio ar y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws.

A all staff sydd ar ffyrlo wirfoddoli mewn gwasanaethau gofal plant eraill

Os ydych wedi cael eich gosod ar ffyrlo, cewch wneud gwaith gwirfoddoli. Ni chewch ddarparu gwasanaeth na chreu refeniw ar gyfer, nac ar ran, y lleoliad neu’r sefydliad, na sefydliad cysylltiedig. Caiff eich cyflogwr ddod o hyd i waith neu gyfleoedd gwirfoddoli newydd ichi tra byddwch ar ffyrlo. Rhaid ichi ddilyn y canllawiau iechyd cyhoeddus.

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd sy’n effeithio ar faint o waith y gallwch ei wneud, cewch hawlio lwfans. Mae gwybodaeth am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, gan gynnwys sut i wneud cais, ar GOV.UK.

Tâl Salwch Statudol

Os na allwch weithio am eich bod yn sâl, mae’n bosibl bod Tâl Salwch Statudol ar gael ichi. Mae gwybodaeth am Dâl Salwch Statudol, gan gynnwys pwy sy’n gymwys a sut i wneud cais, ar GOV.UK.

Rhannu’r dudalen hon