Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr (SLC), yn dangos gwybodaeth yn ôl y math o gefnogaeth.