Neidio i'r prif gynnwy

5. Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn deall bod y Coronafeirws (COVID-19) yn parhau i achosi i nifer o gwsmeriaid deimlo'n ansicr ac yn bryderus ynghylch prynu eu cartref newydd, neu’n achosi iddynt deimlo bod angen cymorth yn eu cartref presennol. Mae Help to Buy (Wales) Ltd yn cydweithio'n agos â Llywodraeth Cymru a phartneriaid allweddol i addasu i'r sefyllfa sy'n newid.

Os oes gennych gwestiwn na all adeiladwr eich tŷ, cyfreithiwr neu gwmni symud ei ateb, cysylltwch â Cymorth I Brynu Cymru Cyf.

Mae'r cyfnod i wneud cais i ohirio ad-daliadau llog bellach wedi dod i ben. Os nad ydych wedi gwneud cais i ohirio ad-daliadau llog ar eich benthyciad ecwiti, a'ch bod yn cael anawsterau ariannol oherwydd pandemig y Coronafeirws, cysylltwch â Cymorth I Brynu Cymru Cyf.

Rydym yn gweithio mor hyblyg ag y gallwn i gefnogi ein cwsmeriaid, ond ar hyn o bryd mae rhai gwasanaethau'n cymryd mwy o amser nag arfer i'w darparu. Gofynnwn am amynedd a dealltwriaeth o dan yr amgylchiadau presennol ac yn ystod y cyfnod prysur iawn hwn. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ymateb i'ch ymholiad cyn gynted â phosibl. ‘