Neidio i'r prif gynnwy

5. Coronafeirws (COVID-19)

Os ydych yn poeni ynghylch eich gallu i wneud ad-daliadau, cysylltwch â Cymorth i Brynu – Cymru Cyf.

Gwneud cais am seibiant ad-dalu

Gallwch atal eich taliadau llog ar eich cytundeb benthyciad ecwiti a rennir am dri mis. I wneud cais, mae angen i chi gwblhau ffurflen a'i hanfon i Cymorth i Brynu - Cymru. Darllenwch ein canllawiau ar y seibiant ad-dalu.

Mae Cymorth i Brynu - Cymru wrthi'n prosesu'r ceisiadau i'r cynllun hwn, ond gall fod oedi.

Cyfnewid contractau

Os ydych i fod i gyfnewid contractau yn ystod yr wythnosau nesaf, rhaid i chi gysylltu â'ch cyfreithiwr ac adeiladwr tŷ. Byddant yn gallu eich cynghori ar y camau sydd angen i chi eu cymryd.

Rhannu’r dudalen hon