Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen ar ddarparwyr Cymorth i Brynu - Cymru i werthu cartref dan y cynllun hwn.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Chwefror 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Coronafeirws (COVID-19)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecynnau o gefnogaeth i Fusnesau Cymru sy'n delio ag effaith coronafirws, sy'n cynnwys cynlluniau rhyddhad ardrethi a grantiau busnes.

Gwybodaeth am y cynllun

Gwybodaeth am gynllun Cymorth i Brynu – Cymru ar gyfer y rheini sy'n adeiladu ac yn datblygu cartrefi newydd.

Cofrestru

I werthu cartrefi dan gynllun Cymorth i Brynu – Cymru, rhaid i adeiladwyr a datblygwyr fod yn ddarparwyr cofrestredig.

Gwerthu cartrefi dan y cynllun

Ar ôl cofrestru gyda Help to Buy (Wales) Ltd, gall adeiladwyr a datblygwyr eiddo gynnig y cynllun ecwiti a rennir i brynwyr posibl.

Hyrwyddo a brandio

Rhaid cydymffurfio â’r canllawiau brand wrth ddefnyddio brand Cymorth i Brynu – Cymru ar unrhyw ddeunydd sy'n hyrwyddo'r cynllun.

Cysylltwch â ni

Help to Buy (Wales) Ltd
1 Capital Quarter
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ

Rhif ffôn - 08000 937 937 (dydd Llun i ddydd Gwener 9:00am - 5:00pm)

E-bost - builders@helptobuywales.co.uk

Ffacs - 02920 803451