Neidio i'r prif gynnwy

Data am y nifer o gartrefi a brynwyd a gwerth y benthyciadau a dderbyniwyd o dan cynllun ar gyfer Ebrill 2019 i Mawrth 2020.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, mae'r penderfyniad wedi'i wneud i ohirio’r cyhoeddiad hwn a oedd i'w gyhoeddi ar 30 Ebrill. Ar hyn o bryd, nid yw’n bosibl darparu dyddiad pendant ar gyfer y cyhoeddi. Fodd bynnag, bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud ymlaen llaw ynglŷn â’r dyddiad a hynny cyn gynted â phosibl, yn unol â’r Cod Ymarfer.

Rhannu’r dudalen hon