Skip to main content

1. Trosolwg

Mae Cymorth i Brynu – Cymru yn rhoi benthyciad ecwiti a rennir i'r rheini sy'n prynu eiddo a adeiladwyd o'r newydd. Mae'r cynllun yn rhoi cymorth i bobl brynu cartrefi sydd werth hyd at £300,000 drwy adeiladwr sydd wedi cofrestru dan gynllun Cymorth i Brynu – Cymru.

Gwybodaeth ddiweddaraf am Coronavirus (COVID-19)

Os oes unrhyw gwsmeriaid sy’n gwneud ad-daliadau llog ar hyn o bryd yn pryderu am effaith ariannol bosibl coronafeirws, a’u gallu i wneud y taliadau hynny, cysylltwch â Cymorth i Brynu – Cymru lle gall un o’n cynghorwyr drafod y cymorth sydd ar gael i chi.

Cymorth i Brynu - Cymru Cyf yn parhau i wneud popeth o fewn eu gallu i brosesu cais mewn modd amserol. Maent yn gweithio gyda sawl partner i brosesu'ch ceisiadau, megis adeiladwyr tai, cyfreithwyr a chynghorwyr ariannol. Mae'r partneriaid hyn hefyd yn tarfu ar eu gwasanaethau wrth iddynt gymryd camau i amddiffyn eu gweithwyr a'r cyhoedd. Os ydych i fod i gontractau cyfnewid yn ystod yr wythnosau nesaf mae'n bwysig trafod eich amgylchiadau unigol gyda'ch cyfreithiwr ac adeiladwr tŷ. Byddant yn gallu eich cynghori yn y camau nesaf.

Sut mae'n gweithio

I gael cymorth gan gynllun Cymorth i Brynu – Cymru:

  • mae’n rhaid bod gennych flaendal o 5% fan lleiaf
  • mae'r cynllun yn darparu benthyciad ecwiti a rennir o hyd at 20% o'r pris prynu
  • rhaid ichi gael morgais ad-dalu ar gyfer y swm sy'n weddill

Enghraifft ariannol

Ar gyfer eiddo sydd werth £200,000 Swm Canran
Blaendal arian parod £10,000 5%
Benthyciad ecwiti a rennir £40,000 20%
Eich morgais £150,000 75%

Ansicr ai dyma'r cynllun ichi?

Defnyddiwch y chwiliwr i ddod o hyd i'r cynlluniau y gallwch chi fod yn gymwys i fanteisio arnyn nhw.

Rhannu’r dudalen hon