Skip to main content

Mae’r cynllun hwn, a gofrestrwyd o dan y Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol (GBER), yn rhoi cefnogaeth fuddsoddi ar gyfer band eang cyflym iawn.

Gweler y manylion

Manylion

Bwriad y cynllun yw cyflwyno seilwaith digidol ar draws Cymru, gan gynnwys creu, gwella ac ymestyn y seilwaith band eang i sicrhau mynediad at fand eang dibynadwy a chyflym mewn cymunedau lle mae’r farchnad wedi methu â’i gyflwyno hyd yma. Cyflwynir y cynllun ar ffurf grant a ddyfernir i awdurdodau lleol, a gaiff eu hannog i weithio gyda Mentrau Cymdeithasol a sefydliadau Trydydd Sector ac i gydweithio ar lefel ranbarthol.

Rhannu’r dudalen hon