Skip to main content

Mae’r Gwasanaeth Di-waith yn cynnig cymorth cyflogaeth cyfrinachol am ddim gan ein meintoriaid os ydych:

  • gwella ar ôl camddefnyddio sylweddau neu broblemau iechyd meddwl
  • 16 i 24 oed a ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
  • 25 oed a hŷn ac yn ddi-waith ers mwy na 12 mis

Os ydych yn byw yn ardaloedd Caerdydd a’r Fro a Chwm Taf, cysylltwch â Platfform.  
 

Os ydych yn byw yn ardaloedd eraill Cymru, cysylltwch â Cyfle Cymru.

Rhannu’r dudalen hon