Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r cynllun hwn bellach wedi dod i ben. Ni fydd unrhyw geisiadau a dderbyniwyd ar ôl 28 Awst 2020 yn cael eu prosesu.

Os wnaethoch chi ddioddef achos llifogydd yn Chwefror 2020, gallwch gael hyd at £1,000 i’ch helpu.

Byddwch yn gallu cael yr arian yma hyd yn oed os ydych wedi gwneud cais am help o fan arall.

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol all eich helpu chi gyda'ch cais.

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Ffôn: 01495 311556

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Ffôn: 01443 866577

Cyngor Sir Gar
Ffôn: 01267 234567

Cyngor Sir Ceredigion
Ffôn: 01545 570881

Dinas a Sir Abertawe
Ffôn: 01792 636000

Cyngor Dinas Caerdydd
Ffôn: 029 2087 2087

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Ffôn: 01492 575337

Cyngor Sir Ddinbych
Ffôn: 01824 706000

Cyngor Sir y Fflint
Ffôn: 01352 702745

Cyngor Gwynedd
Ffôn: 01766 771000

Cyngor Sir Ynys Môn
Ffôn: 01248 750057

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Ffôn: 01685 727052

Cyngor Sir Fynwy
Ffôn: 01633 644644

Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Ffôn: 01639 686868

Cyngor Dinas Casnewydd
Ffôn: 01633 656656

Cyngor Sir Penfro
Ffôn: 01437 764551

Cyngor Sir Powys
Ffôn: 01597 826923

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Ffôn: 01443 425001

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen
Ffôn: 01495 762200

Cyngor Bro Morgannwg
Ffôn: 01446 700111

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Ffôn: 01978 292000

Rhannu’r dudalen hon